Mijn favorieten

Zaanstad

Makelaar Zaanstreek
U bent op zoek naar een echte specialist voor de Zaanstreek. Een geschikte makelaar zal u een hoop tijd besparen. Dat begint nu al. Stop gerust met zoeken want met Collectief Makelaars haalt u kwaliteit, betrouwbaarheid, vakkennis en klantvriendelijkheid in huis. Heeft u verkoopplannen of aankoopplannen? Neem dan contact op met een echte Zaankanter.Over Zaanstad
De gemeente is in 1974 ontstaan door samenvoeging van de gemeenten Assendelft, Krommenie, Wormerveer, Westzaan, Zaandijk, Koog aan de Zaan en Zaandam. Oostzaan en Wormer, ook liggend in de Zaanstreek maken geen deel uit van Zaanstad
Per 1 januari 2012 had de gemeente Zaanstad 148.284 inwoners.
De grootste woonplaats, Zaandam, kreeg in 1811 Stadsrechten, nadat het in hetzelfde jaar ontstond door samenvoeging van de gemeenten Oostsaendam en Westsaendam. Respectievelijk onder bewind van en opgebouwd door Oostzaan en Westzaan. Daarmee zijn dat ook de moederdorpen van de Zaanstreek.
Door de ontginning van het veengebied zijn in het verleden diverse buurtschappen ontstaan. De meeste buurtschappen zijn opgegaan in de grotere woonkernen. Sommige (niet allen) zijn nog wel herkenbaar in de wijkindeling van de gemeente.
Een bekende buurt in de gemeente is de Zaanse Schans, aangelegd in de jaren zestig van de 20e eeuw. Verschillende woonhuizen, molens en andere gebouwen die in de traditionele Zaanse stijl zijn gebouwd werden vanaf hun oorspronkelijke plek verhuisd naar de Schans. Onder meer de eerste (vermeende) kruidenierswinkel van Albert Heijn heeft er een plaatsje gekregen.


Indeling en voorzieningen van de Zaanstreek
Assendelft
Assendelft is een van oorsprong lintdorp tussen 8 en 10 kilometer in de provincie Noord-Holland. Assendelft loopt van Krommenie tot aan het Noordzeekanaal. Het lintdorp Assendelft is van oorsprong opgedeeld in verschillende buurtschappen, het Noordeinde, Kerkbuurt en Zuideinde. Later zijn daar Langeheit en wat overgebleven was van de plaats Buitenhuizen bijgekomen. Aan de westkant kent Assendelft een groot poldergebied, met onder meer deeltje van de buurtschap Busch en Dam. Aan de oostkant van Assendelft zijn de buurtschappen Vrouwenverdriet en Nauerna gelegen. Eind 20e eeuw en begin 21e eeuw zijn er 2 nieuwe wijken ontstaan, Saendelft Oost en Saendelft West met een nieuw treinstation en groot winkelcentrum.
Assendelft heeft op 1 januari 2011 21.240 inwoners (Bron: Gemeente Zaanstad). Assendelft was tot 1974 een zelfstandige gemeente en was qua oppervlakte de grootste gemeente in de Zaanstreek (daarna Zaandam).

Krommenie
Het dorp vierde in 2001 haar 750 jarig bestaan en ligt in het noorden van de Zaastreek. De naam Krommenie werd voor het eerst gebruikt aan het einde van de dertiende eeuw. De naam is afkomstig van Crommenye, een water tussen Wijkermeer en Langmeer.

Wormerveer
De plaatsnaam is een verwijzing naar een veer over de Zaan naar het aan de overzijde gelegen dorp Wormer.
Wormerveer is vooral bekend vanwege de windmolens, die vooral olie persten. Nog steeds is er olieverwerkende industrie aanwezig in Wormerveer. Mede door de oliemolens hebben de inwoners van Wormerveer de bijnaam Gladoren.

Westzaan
Westzaan werd in 1811 zelfstandig, daarvoor was het het belangrijkste dorp van de Banne Westzaan. Het grootste deel van Westzaan bestaat uit lintbebouwing langs een dijk die de Westzanerpolder doorsnijdt. Het bestaat uit meerdere buurtschappen, van oorsprong waren dit Weiver, Kerkbuurt, Krabbebuurt, Zuideinde en het iets later ontstaande Noordeinde. Het Noordeinde wordt sinds de 20e eeuw Middel genoemd, wegens de samensmelting met het plaatje De Middel. De Krabbebuurt wordt sinds de 20e eeuw de J J Allanstraat genoemd. Bij de overtoom bij Zuideinde is later de buurtschap Westzaner-Overtoom ontstaan.
Er zijn nog vier molens in Westzaan. Allereerst de enige windpapiermolen ter wereld, molen De Schoolmeester. Daarnaast de enige nog complete pelmolen in de Zaanstreek, Het Prinsenhof. Tot slot tussen beide molens in staan op een eilandje de voormalige specerijmolen De Jonge Dirk en het kleine wipmolentje De Zwaan in de gouw.
Westzaan is samen met het nabijgelegen Oostzaan het oudste dorp in de Zaanstreek. Door deze 2 dorpen is later Zaandam ontstaan. In Westzaan waren vroeger meer dan 150 molens.


Zaandijk
Zaandijk bestaat uit Oud-Zaandijk (3.032 inwoners) en het jongere en grotere Rooswijk (5.790 inwoners), gescheiden door het spoor en de Provincialeweg (N203). Het is het jongste dorp en tevens één van de kleinste dorpen van de gemeente Zaanstad.
Zaandijk heeft van alle dorpen binnen de gemeente waarschijnlijk nog de meeste kenmerken van oude Zaanse bouw. Dat is vooral aan de Zaanoever goed te zien. De korenmolen De Bleeke Dood is een belangrijk vroeg-industrieel monument in Zaandijk.
Zaandijk is vooral bekend door de Zaanse Schans, die pal tegenover Zaandijk aan de overkant van de Zaan ligt. De Zaanse Schans is de grootste toeristische trekpleister van de Zaanstreek en ligt weliswaar in Zaandam, maar het is veel dichter bij Zaandijk dan bij het centrum van Zaandam.

Koog aan de Zaan
Koog aan de Zaan is gelegen tussen Westzaan, Zaandijk en Zaandam in en had op 1 januari 2010 11.349 inwoners (Bron: Gemeente Zaanstad). Koog aan de Zaan ontstond nadat de dammen aan de westoever van de Zaan in de 15e eeuw waren verbeterd. Koog aan de Zaan heette van oorsprong gewoonweg Koog, Koegh in 1561. Een koog is een stuk buitendijks land, in het geval van Koog aan de Zaan is het de Kogerhem gelegen aan de Zaan iets ten noorden van de snelweg A8
In de 18 eeuw raakte het sterk geïndustrialiseerd. Koog aan de Zaan werd na 1811 een zelfstandige gemeente, daarvoor maakte het onderdeel uit van de banne Westzaan. Kort voor de Tweede Wereldoorlog werkte zeventig procent van de bevolking in een fabriek. De snelle en voor Nederland vroege industrialisatie rond De Zaan had ook culturele gevolgen. Engeland is het grote voorbeeld en daar was sport populair. In Koog aan de Zaan ontwikkelde de sport zich ook snel in de negentiende eeuw. Voorbeelden zijn KFC, dat tot 1967 betaald voetbal speelde (vanaf 1964 onder de naam FC Zaanstreek, in 1967 opgegaan in AZ ´67) en de oude tennisvelden op het terrein van Honig. Deze tennisvelden zijn er nog steeds, verscholen achter de Oliemolen Het Pink.


Zaandam
Het is, qua aantal inwoners, de grootste plaats binnen die gemeente (de plaats met de grootste oppervlakte is Assendelft). Zaandam ligt aan weerszijden van de Zaan. De stad heeft 72.597 inwoners (1 januari 2010) . Zaandam is in 1811 ontstaan door samenvoeging van de plaatsen Oostzaandam, dat deel uit maakte van de gemeente Oostzaan, en Westzaandam, dat deel uitmaakte van de Banne Westzaan. Bij Keizerlijk Decreet van 21 oktober 1811 werd Zaandam door keizer Napoleon Bonaparte per 1 januari 1812 verheven tot stad.
Zaandam en de Zaanstreek zijn nauw verbonden met de bedrijvigheid gesitueerd aan de oevers van de rivier de Zaan. Van oudsher hebben hier diverse soorten industrie en vooral de voedingsmiddelenindustrie hun vestigingsplaats gekozen.
Zaandam was leidend ten tijde van de eerste industriële revolutie de Gouden Eeuw was de Zaanstreek een enorm industrieel molengebied. Duizenden windmolens zaagden het hout uit Scandinavië voor de scheepsbouw, en voor de papierindustrie die sinds 1650 opbloeide. In de zeventiende en achttiende eeuw was de plaats nauw verbonden met de walvisvaart. Hiernaar wordt verwezen in het wapen van Zaanstad, dat als schilddrager twee walvissen heeft.
De bijnaam van de Zaandammers is galgenzagers, naar het illegaal omzagen van de galgen, waaraan de aanstichters van het turfoproer in 1678 waren opgehangen.

Oostzaan
Oostzaan is samen met Westzaan en Assendelft een moederdorp van de regio Zaanstreek. Dit houdt in dat deze drie de oudste dorpen van de Zaanstreek zijn. Oostzaan speelt tevens een rol in de scheepvaart van de VOC en WIC en de bouw van schepen. Zo heeft Oostzaan ook zijn eigen zeerover gehad, Claes Compaen. Hij was uit de Nederlanden uitgevaren als legaal kaperkapitein, in het bezit van kaperbrieven, maar al snel begon hij schepen voor eigen rekening te veroveren, in het Engelse Kanaal, in de Middellandse Zee, aan de Afrikaans-Atlantische kust, tot in de Caraïben toe. De buit maakte hij te gelde aan de kust van Ierland, later in Salé en aan de Barbarijse kust.

Wormer
Het dorp ligt aan de oostzijde van de rivier de Zaan, tegenover Wormerveer, en vormt sinds 1991 samen met Jisp, Neck, Oostknollendam, Spijkerboor en Wijdewormer de gemeente Wormerland. Tot het dorp behoort ook de buurtschap Bartelsluis, dat op de grens is gelegen van het dorp en de Engewormer. Aan het Oosteinde verbindt Het Weiver de dorpen Wormer en Jisp met elkaar.
Wormer behoort tot de oudste plaatsen van de Zaanstreek. De plaats wordt in 1063 genoemd in een lijst van de abdij van Egmond, maar is waarschijnlijk al veel ouder. In 1280 weerstonden de inwoners van Wormer diverse aanvallen van de Friezen en Westfriezen